Domstolen finner det styrkt att mannen 11 februari 2016 åsamkade hustrun ett hårt slag i bakhuvudet i hennes hem i Furengirola. Han ska sedan ha organiserat mordplatsen så att det skulle se ut som om kvinnan fallit ned för trapporna av en olyckshändelse.

Paret hade varit skilda i 20 år, men ungicks ändå fortfarande. Motivet till mordet ska ha varit att mannen ville komma åt en stor summa pengar som ex-hustrun nyligen erhållit genom en aktieförsäljning liksom hennes pension, som var avsevärt högre än mannens.

70-åringen döms mot sitt nekande och han har för avsikt att överklaga. Så snart domen föll greps han, då mannen var villkorligt frigiven i väntan på dom.