Reformen har presenterats av energiministern Teresa Ribera. En av huvudåtgärderna är slopandet av den skatt som infördes av den tidigare PP-ministern José Manuel Soria 2012 för dem som alstrar egen energi och säljer överskottet via det befintliga elnätet. Regeringen har dock hävt även andra skattesatser som syftar till att sänka elpriserna för konsumenterna.

Dekretet omfattar vidare ett förbud för elbolagen att bruka försäljare som knackar dörr hos abonnenter. Detta då det påvisats en rad fall där försäjlare lurat kunder med löften om billigare el, när de i verkligheten bytte till dyrare kontrakt.