Författningsdomstolen har styrkt de tidigare utfallen i både Högsta domstolen och den andalusiska regionaldomstolen. Den senare fann 2015 att anspråken från föreningen för San Pedros separation från Marbella inte har laglig grund. Beslutet är definitivt och föreningen, ISP, har därmed annonserat sin upplösning efter 30 års kamp för en separation från Marbella.

Domstolarna fastställer att det föreligger flera omständigheter som ej tillåter bildandet av en egen kommun i San Pedro. Dels är avståndet från Marbella stad inte tillräckligt stort och dels anses inte projektet vara ekonomiskt hållbart.