Utspelet sker efter att både riksåklagarna och statsadvokaterna yrkat på hårda straff för de fängslade katalanska separatisterna. Det faktum att statsadvokaterna ej finner att det skulle ha förekommit uppror, vilket halverar deras straffyrkande, är ingen förmildrande omständighet för den katalanske regionalpresidenten, som kräver att de häktade helt frias.

Torra annonserade i en demonstration för fångarnas frigivande att PdeCat ”drar tillbaka sitt stöd till den spanska regeringen”. Han åsyftade på att deras röster i riksparlamentet bidrog till att välja Pedro Sánchez till regeringschef.

Utan stöd från PdeCat är det föga troligt att regeringen kan anta en ny budget för 2019. Regeringschefen Pedro Sánchez tvingas i så fall välja mellan att förlänga den nuvarande budgeten som utarbetats av Partido Popular eller kalla till nyval.