Väderstationen vid Los Reales de Sierra Bermeja har denna oktober registrerat 589,8 millimeter regn, vilket är fyra gånger så mycket som normalt i månaden. I andra områden som Ardales har den ackumulerade nederbörden visserligen varit något mindre, 497 millimeter, men det är hela sju gånger mer än normalt.

Skyfallen på Costa del Sol har orsakat omfattande förödelse och minst tre personer har drunknat i översvämningarna. Regeringen har nyligen beviljat katastrofhjälp till området.

Vattenreservoarerna rymde i början av november 428,5 kubikhektar. Det är dubbelt så mycket som för ett år sedan och innebär att reservoarerna i provinsen är fyllda till 70 procent av sin maximikapacitet.