Domen i provinsdomstolen i Valencia 2012 styrks av HD och innebär att de två 22 våningar höga byggnaderna, Gemelos 28 vid Punta Llisera, ska jämnas med marken. Beslutet drabbar 168 lägenheter, vars ägare ska kompenseras av regionalmyndigheten. Denna hålls ansvarig för att ha utfärdat olagliga tillstånd för bygget.

Domen väntas kosta myndigheterna i Valencia omkring 100 miljoner euro i rivningskostnader och skadestånd till fastighetsägarna.