Per 1 december fanns 1 836 färre arbetssökande registrerade i Spanien än en månad tidigare. Det var den första minskningen i november sedan 2015. Även om det tyder på fler jobbtillfällen är verkligheten att försäkringskassan Seguridad Social samma månad förlorade 47 449 inskrivna. Framför allt försvann omkring 10 000 säsongsjobb inom jordbruket, efter en uppgång i oktober med 30 000.

Anledningen till den minskade arbetskön trots färre sysselsatta beror främst på att den arbetsföra befolkningen sjunkit.