Det rör sig om en insekt som härstammar från Kina och som upptäcktes i området första gången 2014. Den är knappt 2,5 millimeter lång, men dess åverkan på kastanjeträden är förödande. En del odlare har redan upplevt försämrade skördar och oron i området är stor.

Sektorn har ansökt hos de statliga myndigheterna om att brådskande inplantera en annan insekt kallad Torymus sinensis, också härstammande från Kina, som är getingens främsta naturliga fiende. Hittills har enskilda prov gjorts, men odlarna menar att det behövs åtminstone 400 000 av dessa rovinsekter för att utrota getingen.

Kastanjedistriktet omfattar 4 000 hektar och försörjer omkring 1 500 familjer. Varje år skördas omkring fyra miljoner kastanjer, av vilka 60 procent går på export. Området lider redan av stor utflyttning (befolkningen har minskat från 8 138 innevånare 2000 till 6 935 2017) och situationen riskerar att förvärras om getingen tillåts härja ytterligare i området.