Det rör sig om ett löfte från den sittande kommunledningen, som kommer att kosta omkring 885 000 euro om året i budgeten. Det är dock möjligt enligt borgmästaren Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos) tack vare att kommunen numera har ett överskott i finanserna på cirka 100 miljoner euro.

De som har haft en regelbunden medlemsavgift för bruk av kommunala idrottsfaciliteter fick redan före årsskiftet en faktura från kommunen på noll euro, för att markera att de hittillsvarande kostnaderna slopats.