Olyckan inträffade vid 14-tiden på söndagen när pojken befann sig på en utflykt med sina föräldrar. Hålet är endast 22 centimeter brett och har borrats för att söka efter källvatten.

Både brandkår, vårdpersonal och polis har ryckt ut till platsen, men vid mörkrets inbrott hade de ännu inte lyckats få kontakt med pojken. Arbetet försvåras av hålets begränsade omfång.

Vid tiotiden på kvällen hade räddningspersonalen gjort två försök att spåra pojken, utan resultat. En kamera hade då bland annat skickats ned 80 meter i hålet, som uppges vara totalt 110 meter djupt.

Arbetet väntas fortsätta hela natten. Det är till en början oklart hur pojken ska kunna föras ut ur hålet, när han väl lokaliserats.