Svårigheterna när de borrade sig ned till 60 meters djup har lett till att räddningsbrunnen inte är helt rak. Det gör i sin tur att röret som skulle placeras för att skydda räddningsarbetarna ej passar. Ingenjörerna har således åter tvingats finna ut brådskande lösningar. I det här fallet har brunnen fyllts med sand för att borra om den, med något bredare diameter. Detta arbete har redan påbörjats, men det är i skrivande stund oklart när hålet kommer att vara klart så att räddningsarbetarna kan ta sig ned i det.

Under tiden har tingsrätten i Málaga inlett en förundersökning kring omständigheterna bakom olyckan. Den har till sin hjälp flera rapporter av bland annat Guardia Civil, som inkluderar vittnesförhör. Än så länge har ingen dock kallats till tingsrätten.

Utredningen ska bland annat klargöra omständigheterna kring borrandet av det prospekteringshål där pojken fallit ned och som enligt flera medier saknade behörigt tillstånd. Det är också oklart om brunnen var vederbörligen förseglad.

Den företagare som grävt brunnen uppger att den var ordentligt täckt, men att någon efteråt grävt ett dike rakt över platsen, vilket ska ha lämnat hålet öppet.