Om inget nytt oförutsett inträffar går gruvexperter ned i räddningsbrunnen under torsdagseftermiddagen, för att börja gräva sig med handverktyg. De ska ta sig fram snett uppåt en sträcka på drygt fyra meter, som dock kan ta 24 timmar att klara av. Detta då de arbetar i ytterst svåra förhållanden utan nästan något svängrum, med syrgastuber och utan kännedom i förväg om vilken typ av berggrund de kommer att stöta på. Risken är stor att kompakta klippblock av samma slag som försvårat borrningsarbetet även ligger i vägen för gruvarbetarna.

Juan José Cortés, pappa till femåriga flickan Mariluz Cortés som mördades i januari 2008 av en pedofil i Huelva, har varit familjens stöd den senaste veckan och höll en presskonferens på morgonen 24 januari. Han passade på att bjuda in till en bönestund för Julen intill räddningsplatsen, när arbetet nu ser ut att gå in i sin sista fas. Den kommer att hållas klockan 20.30 på torsdagen.

Det finns fortfarande inte några bevis för att Julen befinner sig 73 meter ned i prospekteringshålet, precis under den propp som hindrat räddningsarbetarna från att nå ned djupare i hålet. Arbetet inriktar sig dock på att ta sig fram till den punkten och förhoppningsvis finna pojken.

Efter de många motgångarna sedan räddningsinsatsen startade undviker de ansvariga numera att ge några tidsangivelser. Ikväll kommer dock tusentals böner att gå ut för att Julen snart lämnar sin underjordiska fångenskap.

Loading...