Under 2018 installerades aggregat motsvarande 261,7 MW, vilket innebär att det i dagsläget alstras mer än 5 000 MW privat i landet. Ökningen beror inte minst på de kraftigt sjunkande materialkostnaderna, som minskat med 80 procent de senaste tio åren.

Av de aggregat som installerades förra året var 90 procent fristående för egen förbrukning, medan tio procent är anslutna till elnätet och kan i teorin sälja överskottsenergi. Det senare är fortfarande belagt med en hög straffavgift, i väntan på att den kontroversiella solskatten från 2014 rivs upp av den nya regeringen.