Mer än 1 800 anställda hos räddningstjänsten Protección Civil i provinsen har anmält sig som frivilliga för att kartlägga alla olagliga brunnar och prospekteringshål. De är mer än 5 000 i hela Andalusien.

Kampanjen har omedelbart påvisat att de olagliga brunnarna är ännu fler än befarat. I spårandet använder sig myndigheterna nu bland annat av anmälningar från både miljöorganisationer och vandringsföreningar. Privatpersoner kan också göra anmälningar på följande hemsida: http://atpca.es

Talesmän för geologiska organisationer uppger samtidigt att regelverket för prospekteringsborrningar är för vagt. Visserligen krävs en ansökan om bygglov, men utan någon miljöstudie och endast i den händelse att det väntas utvinnas mer än 7 000 kubikmeter vatten om året krävs speciellt tillstånd.