Manifestationen hade slagordet ”För Spaniens enighet” och hade organiserats efter att regeringen annonserat att den var beredd att acceptera en medlare i konflikten i Katalonien. De tre konservativa partierna gjorde gemensam sak och chartrade bussar från hela Spanien för ett styrkeprov. De avtalade också att låta tre oberoende journalister läsa upp ett manifest, för att undvika att mötet förvandlades till en tävling i vilken partiledare som fick flest applåder.

Bland demonstranterna sågs några högerradikaler med spanska flaggor från diktaturen, men de utgjorde en minoritet.