Under 2018 registrerades 2,63 miljoner hotellövernattningar i Málaga stad, vilket var en ökning med 6,45 procent. Antalet hotellgäster steg med 5,44 procent och det faktum att genomsnittsnätterna stigit ses som att kvaliteten på turismen även ökat.

Kommunledningen har de senaste åren satsat målmedvetet på att förvandla Málaga i allt större utsträckning till en åretrunt-destination och inte endast ett sommarresmål.