Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från 18 februari ökade antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under fjärde kvartalet 2018 med 7,9 procent, jämfört med samma period 2017. Mellan oktober och december bytte 120 199 bostäder ägare. Det innebar i sin tur att prognosen om en halv miljon transaktioner under året höll sig, då totalt 516 680 bostadsköp genomfördes i Spanien under 2018, en ökning med 11,3 procent jämfört med 2017.

Däremot minskade den utländska efterfrågan med 0,3 procent under kvartalet, jämfört med samma period 2017. Under samma period registrerades 764 köp av svenskar, vilket är en minskning med 29,7 procent och den lägsta kvartalssiffran sedan fjärde kvartalet 2015. Räknat över hela året är minskningen på 3,1 procent, jämfört med 2017.
– Enligt en undersökning vi genomförde i höstas är drömmen om utlandsboende, och särskilt i Spanien, fortsatt stark bland svenskarna. Men just nu verkar köplusten ha tagit en paus. Vi har sett det i vår egen försäljningsstatistik sedan andra kvartalet 2018 och nu slår det igenom i Registradores eftersläpande statistik. Amorteringskrav och allmän ovisshet på den svenska bostadsmarknaden, parat med en fortsatt svag svensk krona är de främsta anledningarna, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland.

På helåret 2018 ökade de utländska köpen med 7,4 procent, vilket är hälften så mycket som under 2017. Fortsatt koncentreras den utländska efterfrågan som väntat till kusterna och öarna i jakt på ”sol y playa”. Fyra av tio bostadsköpare på Costa Blanca är utländska, och var tredje på Costa del Sol, Mallorca och Tenerife. Över året är efterfrågan fortsatt starkast från Storbritannien (15,5 procent av totala utländska köp), Tyskland (7,5 procent), Frankrike (7,4 procent), samt Belgien (6,3 procent). Svensk efterfrågan halkar nu ner till sjätte plats.
– Vi förväntar oss ytterligare avmattning i den utländska tillväxten under 2019. Prisökningarna i kustområdena, inte minst på nyproduktion, är och har varit betydande vilket dämpar den nordeuropeiska efterfrågan. Det finns en gräns för hur mycket man vill spendera på ett andra- eller tredjeboende. Därtill får sannolikt Brexit en hämmande effekt på den brittiska efterfrågan, säger Daniel Nilsson.

Mer information:
http://www.fastighetsbyran.se