Orsaken är det skräp som marknadsstånden lämnar efter sig och som enligt kommunledningen bryter mot förordningarna. Enligt Jiménez rör det sig om stora mängder bråte som både lämnar ett oacceptabelt intryck och kräver stora resurser av kommunens renhållningsarbetare.

Jiménez har annonserat ett möte med både renhållningsbolaget, lokalpolisen och representater för marknadsarbetarna för att finna en snar lösning.