Det handlar i första hand om det avdrag på 60 procent som spanska medborgare och företag beviljas i inkomstskatten, på de intäkter som genereras från uthyrningen av långtidsbostäder. Det avdraget kan ej icke residenta EU-medborgare och företag från andra EU-länder tillgodogöra sig, då de inte deklarerar i Spanien. Enligt EU-kommissionen bryter detta mot grundprinicipen om fri rörlighet av kapital. Spanien får därför två månader på sig att reglera situationen, för att undgå en anmälan till EU-domstolen och eventuella böter.

Ett liknande fall gäller mervärdesskatten ”plusvalía”, vid försäljning av fastighet. I det här fallet får både spanjorer och andra EU-medborgare i de flesta fall gära avdrag, med däremot inte medborgare från Norge, Island och Lichtenstein. Detta är också enligt EU-kommissionen fel, med tanke på att länderna ingår i EES.