Klyftan mellan direktörslönerna och det som vanliga anställda lyfter fortsätter att växa. Mellan 2016 och 2017 växte klyftan med hela åtta procent. Visserligen sjönk marginalen i 13 av de granskade bolagen, men i andra är klyftan mångdubbelt större.

Det mest anmärkningsvärda exemplet är textiljätten Inditex, där styrelseordförandens lön är 467 gånger så hög som den genomsnittliga lönen bland de anställda. Även i Acciona och Albertis är skillnaden på flera hundra procent.

I den andra vågskålen finns statligt kontrollerade bolag som luftfartsverket Aena, där direktören endast lyfter 3,4 gånger så mycket som de genomsnittsanställda, liksom Bankia (7,9 gånger) och Red Eléctrica (12,7).