Bruttoinvesteringarna av utländskt kapital i Spanien uppgick förra året till 46,8 miljarder euro, vilket var 71 procent mer än året före. Ökningen är ännu större om man ser till nettoinvesteringarna, det vill säga efter att man räknat bort de utländska investeringar som drogs tillbaka under året. Nettosiffran var nämligen på 39,7 miljarder, vilket är en ökning med hela 153 procent, jämfört med 2018.

Siffrorna är avsevärt bättre än även åren före krisen. En bidragande orsak uppges vara Spaniens starta tillväxt.

Statistiken lämnar dock inte Katalonien i någon vidare dager. Där har investeringarna sjunkit på bara tre år från 8,2 till 2,9 miljarder. Det innebär att Kataloniens andel av investeringarna i Spanien sjunkit från närmare en tredjedel till blott 6,4 procent, på tre år. Krisen i Katalonien och det stora antalet företag som med anledning av denna flyttat ut sina huvudsäten från Katalonien är den främsta orsaken till detta.

Siffrorna omfattar direkta investeringar i Spanien och ej finansiella placeringar.