Vilka ärthjärnor var det som hittade på det hela från början? Begrep dom inte att människan är ett biologiskt fenomen som i sina livsvanor och samverkan med övriga biologiska arter är helt knutna till solens gång men att ett överdrivet exponerande för solstrålar är hälsovådligt. Sedan människans begynnelse åt man när man var hungrig då föda gavs och sov när man var trött. Arbetade, jagade mm gjorde man när det var ljust och när solen stod som högst vid tolvsnåret undvek man solljuset på låga breddgrader och tog siesta även om man på nordligare breddgrader inte kallade det siesta utan där tog man middagsvila ett par timmar.

Så minskade andelen människor som var direkt knutna till jordbruk och fiske och den "moderna" människan trodde att man kunde hantera sina biologiska egenskaper litet hur som helst. Ordnade schemalagda arbetstider infördes mestadels förlagda till dygnets ljusa del som gammalt och fornt var tills man upptäckte att det innebar att vistelsen ute i solskenet och hälsan blev lidande. Slutna verkstadslokaler och mörkpanelade kontor blev ett gissel som skulle kompenseras med den nya uppfinningen semester som så småningom blev fyra veckor eller mer.

Men detta var icke nog. Någon energisk okunnig politiker skulle skaffa den arbetande massan mera vistelse utomhus i sol genom att tvinga den upp en timme tidigare på mornarna för att möjliggöra vistelse utomhus i solsken i slutet av dagen därmed förlängande den aktiva dagen med en timme på våren och korta den en timme på hösten. Därmed skapande orytm i människans biologiska balans med hälsovådliga effekter som resultat.

Om man accepterar att Tellus är klotformad och kretsar runt solen i en något elliptisk bana finner man att sommartid är helt bortkastat för människor boende på högre breddgrader än ca 45 grader. Sommartiden förlänger bara den aktiva tiden med en timme och där omställningen mellan sommar och vintertid är fysiskt och psykiskt skadlig.

På lägre breddgrader än ca 45 grader behövs inget "soltillskott" utan tidsomställningen skapar bara ovan nämnda fysiska och psykiska vådor.

Så! Sommartid är ett satans påfund och vad man skulle göra vore att förbättra de arbetsmiljöer som är skadliga för människan och låta människor följa deras ursprungliga dygnsrytm i takt med solen. Detta sker inte med sommar och vintertid!

Bjarne Ritzén