De anställda på sopbolaget Urbaser har varslat om nya stridsåtgärder, som skulle vara de tredje på mindre än två år. Motiveringen skulle vara att de tidigare löftena från bolagsledningen ej uppfyllts.

Urbaser har ansvaret för sophanteringen i Fuengirola för tre år, men en konflikt med sina anställda sedan snart två år. Dessa kräver bland annat lönehöjningar.