Fregatten ingick i en konvoj ledd av hangarfartyget, enligt ett avtal som undertecknades för två år sedan. Ställföreträdande spanska försvarsministern Margarita Robles säger att tillbakadragandet är tillfälligt och grundar sig i att USA ensidigt ändrat uppdragets art. Enligt Robles respekterar Spanien USA:s beslut men hon förväntar sig likaledes att den amerikanska administrationen respekterar att Spanien ej deltar i en militär upptrappning mot Iran som landet ej delar eller beslutat om.