Det är tingsrätten i La Coruña som river upp den avtalade delade vårdnaden och ger den i sin helhet till mamman. Istället fastställer den att pappan får besöka sonen två dagar i veckan och ha honom hos sig varannan helg samt delade semestrar.

Föräldrarna avtalade vid skilsmässan om delad vårdnad för pojken, men två år senare anmälde mamman sin exmake för att han konsekvent lämnade sonen hos farföräldrarna. Domstolen ger mamman rätt, då den menar att en far har ett grundansvar att ta hand om sina barn och ej kan delegera detta på någon annan.

Domen har fått stor uppmärksamhet i Spanien, där det är väldigt vanligt att mor- och inte minst farföräldrar får bära en stor del av ansvaret för barnen.