Expertsvar:2019-06-18 15:20:39

Det är 183-dagars regeln som gäller, d v s du ska deklarera i det land du befunnit dig 183 dagar eller mer under året. Om du sålunda flyttar från Spanien till Sverige i maj månad ska du året efter deklarera skatt för hela året i Sverige.
Mats Björkman/Sydkusten