Om siffran styrks hamnar inflationen på årsbasis på 0,5 procent. Det är hela 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan. Orsaken till den låga nivån är främst att bränslepriserna är avsevärt lägre.

Den definitiva siffran och förklaringar till utvecklingen presenteras 13 augusti.