Det rör sig om ett parti från tillverkaren Magrudis med namnet ”La Mecha”, som sålts vakuumförpackat främst i Andalusien, men även andra delar av Spanien. Enligt konsumentföreningen Facua bör internationellt larm gå ut, då det finns en uppenbar risk att utländska besökare ätit köttet under sitt besök och sedan insjuknat efter hemkomsten.

Listerios är en bakteriesjukdom som hos friska människor endast orsakar lindrigare magbesvär och feber, men kan hos tidigare sjuka, äldre och små barn ha allvarliga konsekvenser. Av de inlagda är 18 gravida kvinnor och en av dem har drabbats av missfall, även om det är oklart om smittan varit den direkta orsaken.

Smittoorsaken utreds fortfarande, men ska enligt experter ha skett efter tillredningen. Detta då köttet när det grillas når en temperatur på mer än 80 grader, vilket tar död på alla eventuella bakterier som skulle ha funnits i köttet före det tillreddes.

Listerios har en inkubationstid på mellan 14 och 70 dagar, vilket gör att fler smitofall väntas uppstå under en tid.