Deklarationsmodellen 720, som måste brukas av alla som deklarerar i Spanien och som har minst 50 000 euro i tillgångar utomlands, har anmälts av EU-kommissionen till Europadomstolen. Skälet är bötessummorna som anses orimliga och som kan vara så stora som 150 procent av de tillgångar som ej deklarerats. EU-kommissionen menar att det strider mot EU:s grundprincip om fri rörlighet av både människor och kapital inom unionen.

Kravet infördes av PP-regeringen mitt under den värsta krisen, för att komma åt dolda tillgångar. Lagen var dock dåligt genomtänkt och först i efterhand infördes en minimigräns på 50 000 euro. Innan det riskerade alla som hade minsta sparkonto i annat land dryga böter, om dessa ej deklarerades.

Det är dessutom ett krav som inte minst drabbat utlänningar som är bofasta i Spanien och som har fullt legitima och skattade tillgångar i sina respektive hemländer. Dessa måste sedan 2013 deklareras årligen med modell 720.

Enligt El País har deklarationerna påvisat tillgångar på mer än 150 miljarder euro utomlands. På tidningens fråga om hur mycket modellen dragit in i skatt har skatteverket Agencia Tributaria dock ej kunnat ge en konkret siffra. Ett märkligt svar gällande en reform som Spanien riskerar att prickas för av EU.