Arbetet har pågått sedan maj och inneburit att sammanlagt 5 900 lampor och deras kopplingar bytts ut. Då led-lamporna drar 34 procent färre energi än de tidigare glödlamporna räknar kommunledningen med att spara 160 000 euro om året i elräkningar. Det främsta skälet till satsningen är dock att bidraga till en minskad elkonsumtion, för att främja miljön.