2019-10-04 09:24:48
Det finns ingen begränsning i lagen som hindrar att en person har/får så många proxies/fullmakter.
RM
2019-10-04 13:54:18
Skulle ta detta till en advokat. I Ley de Propiedad Horizontal, står det under 15:1 att vid fler ägare skall dessa utse en representant, alltså andelsägarna utser 1 representant, som kan vara ägaren av de 20 husen då får han 20 röster.https://www.comunidades.com

kercaz
2019-10-04 15:13:32
En specifik bostad tilldelas en viss kvot av rösterna främst baserat på bostadsyta men även garage, förråd, andel av de gemensamma utrymmena, etc. Det står kanske i kontraktet för andelsägarna att ägaren till varje hus ska representera dem på årsmöten. Om deras andel i huset är t ex 2 månader per år så är det ju rimligt. Huset i sig får inte en större andel av rösteandelen i föreningen (communidad) pga detta. Du skriver inte hur många hus det finns totalt sett, men om någon äger 20 hus så är det självklart att personen ska ha inflytande i relation till sin ägarandel i föreningen, eftersom denne ägare även betalar föreningens kostnader i förhållande till sin ägarandel. En fullmakt kan representera en väldigt liten andel av röstetalet medan en annan kan representera en betydligt större andel av röstetalet.
RM