USA:s ambassadör i Spanien Richard Duke Buchan III har kallats till möte med regeringen, där den har för avsikt att framföra en bestämd protest mot planerna. Det rör sig om en diplomatisk aktion som i Spanien som regel endast brukats mot länder som anklagats för att ej respektera de mänskliga rättigheterna.

De planerade tarifferna från Trump-administrationen mot EU hotar att slå speciellt mot spanska produkter som olivolja, viner och lufttorkad skinka. Den ställföreträdande spanska socialistregeringen uppges dock fortfarande hysa förhoppningar om att de varslade tarifferna slutligen uteblir.