Tillväxten mellan april och juni var 0,1 procentenheter mindre än föregående kvartal. Den ligger dock fortsatt på 2,0 procent på årsbasis.

Siffrorna från centralbanken visar att de spanska hushållen fortsätter att spara allt mer. Samtidigt minskar dock konsumtionen liksom företagens investeringar. Exportsektorn är den som fortfarande drar i ekonomin, men den internationella oron i form av bland annat handelskrig gör att risken för fortsatt avmattning anses stor.