EU-parlamentet utfrågade Borrell under tre timmar 8 oktober och hans godkännande annonserades mindre än ett dygn senare. Nu fattas endast att det kompletta nya kabinettet antas av EU-kammaren 23 oktober.

Den katalanske socialistpolitikern, som tidigare varit ordförande i EU-parlamentet liksom under en kort tid ledare för PSOE, efterlyste i sitt anförande en mer aktiv utrikespolitik. Han drog sig inte för att kritisera sin företrädare Federica Mogherini, för att hon begränsat sig till att vara värd för utrikesministermötena, utan att driva egna initiativ. Däremot undvek Borrell att gå in på frågor beträffande krisen i Katalonien, där han är en ihärdig motståndare till självständighetsanspråken.

Utnämningen av Borrell ingår i en bred överenskommelse om de tre huvudposterna i EU, där ordförandeskapet av EU-kommissionen övertas av den konservativa tyskan Ursula von der Leyen och posten som ordförande i EU-parlamentet av den belgiske liberalen Charles Michel.