En studie som presenterats av den 32-åriga finansgurun Gabriel Zucman visar tydligt hur många länder konkurrerar på olika villkor genom att erbjuda företag minimala avgifter. Till skillnad mot de traditionella skatteparadisen i Västindien eller Engelska kanalen är flera av de största bovarna EU-medlemmar, främst Irland följt av Luxemburg.

Genom att verka från något av dessa länder, liksom Puerto Rico, Singapore eller Schweiz, erhåller bolagen enorma vinster även från sina verksamheter i bland annat Spanien.

Enligt studien skulle Spanien få in 13 procent mer i skatteintäkter om dessa bolag skattade i landet. Zucman efterlyser i sin rapport en mer jämlik skattepolitik mellan olika länder, för att minska dessa klyftor.