Den annonserade flytten verkar ännu lite närmare, efter att de anhöriga förlorat ytterligare en rond. Författningsdomstolen styrker domen i Högsta domstolen och finner inga som helst indicier om att de anhörigas grundläggande rättigheter skulle ha ignorerats.

Francos barnbarn har tillämpat alla till buds stående medel för att stoppa flytten och kommer med all säkerhet att överklaga vidare till Europadomstolen. Det troligaste är dock att Francisco Francos kvarlevor kommer att ha flyttats långt före människorättsdomstolen uttalat sig. Enligt visa källor kommer flytten ske 21 oktober.