Människorättsdomstolen har ändrat sitt eget utfall från januari i år, där den fann att de anställas intimitet ej respekterats när dessa filmades på jobbet med dolda kameror. Det högsta rådet har dock godtagit försvarets argument att bevakningsfilmerna aldrig offentliggjorts och att de endast brukats för att påvisa den utdraga och omfattande stöld som de dåvarande anställda ägnade sig åt.

Det var 2009 som stölderna påvisades och de anställda fick sparken. De hade inledningsvis beviljats 4 000 euro var i skadestånd, men den senaste domen går ej längre att överklaga.