De senaste siffrorna visar att de förnyelsebara energikällorna, bestående av sol-, vind och vatten, står för 49,3 procent av den totala kapaciteten i Spanien. Under 2019 ökade den gröna kapaciteten med tio procent, medan särskilt miljövådliga energikällor som kol fortsatte att sjunka.

Mest steg kapaciteten för solenergi, med hela 66 procent jämfört med 2018. Under året upprättades solpaneler med en sammanlagd kapacitet på 7 800 MW.

Vindenergin är dock fortsatt betydligt mer utbredd och utökades under året med 1 600 MW till sammanlagt 25 200. Det inkluderar den första anläggningen av vindkraftverk till havs, utanför Gran Canaria, med en kapacitet på fem MW.