Valnämndens utfall togs med endast en rösts majoritet och knappt tolv timmar innan debatten i parlamentet skulle starta 4 januari. På ett åberopande av de konservativa partierna PP, Vox och Ciudadanos fann valnämnden att det ämbetsförbud som den katalanske regionalpresidenten Quim Torra dömts till medför att han omedelbart ska fråntas sin plats i regionalparlamentet. Det innebär i sin tur att Torra tvingas avgå som regionalpresident, då posten endast får fyllas av en ledamot i regionalparlamentet.

Torra dömdes nyligen av den katalanska regionaldomstolen till 18 månaders ämbetsförbud, för att han trotsat en direkt order från valnämnden i våras om att ta bort en banderoll vid presidentpalatset, till förmån för de fängslade katalanska separatistledarna. Nu är det alltså samma valnämnd som finner att domen vunnit laga kraft, trots att regionalpresidenten annonserat att han tänker överklaga.

Ett annat kontroversiellt beslut som fattats av valnämnden och som i ännu större utsträckning hotar att påverka den stundande debatten i parlamentet är att den finner att den fängslade ERC-ledaren Oriol Junqueras ej hyser diplomatisk immunitet som EU-ledamot, mot bakgrund att han fällts för brott av Högsta domstolen. Domen på 13 års fängelse för trots har dessutom vunnit laga kraft.

Nyligen fann EU-domstolen att Junqueras borde ha beviljats immunitet från det ögonblick han blev invald i EU-parlamentet i våras. Då han satt häktad nekades ERC-ledaren ta sin EU-plats i besittning.

I veckan yrkade statsadvokaten på att Junqueras, i enlighet med utfallet i EU-domstolen, skulle släppas från fängelset för att tillåtas verka som EU-ledamot. Valnämndens beslut går dock emot den linjen.

Socialistledaren Pedro Sánchez är beroende av att ERC:s ledamöter i riksparlamentet minst röstar blankt för att han ska kunna väljas om som regeringschef. Avtalet verkade i hamn, men det juridiska kaos som uppstått efter valnämndens utfall riskerar att åter rasera möjligheterna till en regeringsbildning i Spanien.

Valdebatten startar lördag förmiddag 4 januari och den första omröstningen kommer att hållas söndag 5 januari.