Den nuvarande budgeten presenterades av PP-regeringen och antogs av parlamentet i slutet av maj 2018, endast en vecka innan regeringschefen Mariano Rajoy tvingades gå genom en misstroendeomröstning. Den nya socialistregeringen hade inget annat val än att styra med den ”gamla” budgeten och när Pedro Sánchez budgetproposition röstades ned i mars 2019, valde han att utlysa nyval.

Sedan dess har den politiska instabiliteten i Spanien förhindrat möjligheten att anta en ny budget. Det innebär att Partido Populars ekonomiska program fortsätter att gälla under 2020, åtminstone tills en ny budgetproposition eventuellt antas under året.