Kommunfullmäktige har enhälligt antagit förslaget, som väntas träda i kraft inom kort. Syftet är att minska byråkratin och stimulera byggsektorn. Fortfarande måste ett flertal dokument presenteras liksom kommunala avgifter betalas, men däremot kan byggarbetet inledas utan att vänta på speciellt tillstånd. Uppdragsgivaren undertecknar på eget samvete att alla bestämmelser följs.

Slopandet av byggtillståndet gäller både privatpersoner och verksamheter. I de fall en renovering eller ett nybygge befinns påverka tredje part måste ett skriftligt tillstånd från denna finnas med i de handlingar som presenteras till kommunledningen.

Reformen ingår i en plan som omfattar 29 nya eller uppdaterade normer för 2020, som avtalats med samtliga partier i Fuengirola. Flera av reformerna har presenterats på initiativ av oppositionen.