Det var andra gången sedan årsskiftet som klubbens räkenskaper blev föremål för genomsökning. Tingsrätten i Málaga utreder en anmälan från klubbens aktieägare, som anklagar ägaren Al Thani och hans familj för förskingring. Domstolen utreder klubbens finanser flera år tillbaka i tiden och inte minst de lån som Al-Thani beviljats. Det ska vara främst kontrakten för dessa lån som tingsrätten efterlyst och som ej presenterats frivilligt, som föranlett det senaste tillslaget.