2020-01-28 17:32:43
Nej du får endast köra bilen till besiktiningen.
Bilen har körförbud.

Bettan
2020-01-28 17:44:02
Tack Bettan,
Du låter tvärsäker!
Tack för svaret!

Henrik Barkman
Donh
2020-01-29 00:05:24
Om datumet för besiktning har passerats får du inte ens köra bilen till besiktningsstationen utan att riskera böter. Itv rekommenderar att man först bokar tid innan man kör till besiktningen. De skriver att det kan blidka polisen om du blir stoppad. Men det är ingen garanti för att slippa böter. Det finns att läsa på sidan https://itv.com.es
Gunnar

2021-03-01 19:25:54
Det svar som Du fått, är helt fel !
Man får köra betydligt mycket mer än vad som folk tror, bara Du tänker på att säga och kan göra troligt att Du är på väg att reparera, man får tom åka 60 mil till ett landställe för att reparera, har en polis svarat till Expressens panel !
Googla så får Du se.

Bosse
Bosse

2021-03-01 22:42:37
Bosse,
en polis har svarat Expressens panel.
Vilken polis? Expressens panel? Vad vet Expressens panel vad som gäller i Spanien?
Böterna för en bil parkerad på allmän väg med en ogiltig ITV är € 200. Men om ett fordon har fått en negativ besiktning hos ITV och därför anses ha betydande brister som hotar säkerheten, kan det också sanktioneras med en böter på upp till € 500.
https://itvcitaprevia.es
Bötesbelopp för att köra utan teknisk inspektion av fordon i ordning:
Böter för utgången ITV : 200 €
Böter för ogynnsam ITV : 200 €
Böter för negativ ITV : 500 €
I allmänhet finns det ingen tidsperiod att besöka ITV när den har gått ut.
Men se upp, om Traffic stannar dig eller de bara vet att ditt fordons period har gått ut (du behöver inte stoppas vid en kontroll eftersom DGT och ITV är anslutna och delar information) kommer de att kräva ditt körtillstånd. Du har då tio dagar på dig att klara inspektionen.
Och härifrån finns det två antaganden:
* Innan tio dagar passerar du ITV. Då kommer de att ge dig tillbaka registreringsbeviset.
* Om du ignorerar det och efter att 10-dagarsperioden löpt ut inte har klarat inspektionen, kommer fordonet att beslagtas.

Gunnar