När oron ligger utanpå skinnet hos läsarna är det inte lätt att erbjuda en mediabevakning som faller alla i smaken. Skriver man mycket om coronakrisen riktas anklagelser om sensationalism och om man går försiktigt fram är det andra som menar att krisen ej behandlas tillräckligt seriöst.

Att det finns en uppenbar oro hos allmänheten styrks av att Sydkustens hemsida går för högtryck. I veckan hade vi mer än 26 000 enskilda besökare på ett enda dygn. Vi har dock försökt upprätthålla en balans mellan kontinuerlig uppdatering och rimligt lugn. Läsarna är däremot som bekant subjektiva och kommer alltid att ta till sig informationen på olika sätt.

När det gäller bevakningen av coronakrisen är mängden information så omfattande att det är viktigt att sålla. En steril rapportering av antalet växande coronafall tillför i sig inte särskilt mycket, men har en desto mer alarmerande effekt. Samtidigt är rätt information avgörande för att både motverka spridningen av viruset och förebygga irrationellt agerande.

Hur balanserade nyheterna än är blir det dock lätt fel ändå. Det fokus som av naturliga skäl just nu ligger på viruset Covid-19 leder oundvikligen till att krisen blåses upp mer än nödvändigt. När medierna följer viruset som en farsot som sprider sig över jordklotet glömmer man lätt bort att vår planet sedan alltid kryllar av både virus och bakterier som vi får i oss dagligen. Nu står vi inför en ny och relativt okänd variant och medan vi utvecklar antikroppar och eventuella vacciner så orsakar Covid-19 dessvärre ett flertal dödsfall.

Men hur stor tragedi varje avliden än utgör så måste man ändå behålla perspektivet. Vi står nämligen ej inför varken den första eller sista epidemin i mänsklighetens historia och ej heller på långt när den allvarligaste. Däremot kan tendentiös mediabevakning och irrationellt agerande lätt bidraga till att det blir den epidemi som får störst konsekvenser, av andra slag än rent hälsomässiga.