En stor del av de spanska hälsovårdsmyndigheternas ansträngningar inriktas på att frigöra och utöka antalet bäddar i de så kallade UCI-avdelningarna (Unidad de Cuidados Intensivos). De uppgår enligt de senaste officiella siffrorna från 2017 som återges av tidningen El Mundo till 348 stycken, med sammanlagt 4 400 sängplatser.

I dagsläget vårdas omkring 100 av de patienter som smittats av Covid-19 på intensiven. Komplikationerna av viruset artar sig i andningsbesvär, ofta lunginflammation, som kan kräva respirator. De uppgifter som i dagsläget finns om Covid-19 pekar på att medan omkring 80 procent av de smittade endast upplever lindriga eller inga symptom alls behöver omkring 15 procent läggas in på sjukhus och övriga fem procent hamnar på intensiven.