Regeringen har, i samråd med både EU och de regionala administrationerna, antagit ett flertal dekret som bland annat medför skattelättnader och förmånliga lån till de ekonomiska sektorer som drabbas värst av krisen. Dessutom får de regionala administrationerna ett förskott på sammanlagt 2,8 miljarder euro för att kunna bemöta den belastning som krisen utgör på offentligvården.

Företagen beviljas vidare uppskov på sina skatteplikter under en period på sex månader, vilket motsvarar en skattelättnad på 14 miljarder euro. Regeringschefen passade på att poängtera att krisen i ännu större utsträckning än tidigare kräver ett brådskande antagande av en ny statsbudget, då den nuvarande är nästan två år gammal.

När det gäller åtgärderna mot själva smittan markerar Sánchez att Spanien kommer att överkomma viruskrisen, men för att det ska ske så snabbt och effektivt som möjligt krävs att alla medborgare utövar socialt ansvar och disciplin. Detta innebär att varje individ bör göra allt som står i dess makt för att undvika att bli smittad och inte minst att smitta andra. Fokus ligger på de mest utsatta grupperna, som äldre och kroniskt sjuka och målet är att reda ut krisen med så få dödsfall som möjligt.

Presskonferensen hölls efter ett extraordinärt regeringsmöte som i sin tur hölls under extraordinära omständigheter. Risken för smitta föranledde att presskåren tvingades vänta utanför presidentpalatset La Moncloa och ett flertal ministrar deltog via videokonferens, efter att jämställdhetsministern Irene Montero bekräftats bära på viruset Covid-19.

Här är en sammanfattning av de åtgärder som annonserats av Pedro Sánchez 12 mars:

- De personer som tvingas i karantän kommer att klassas som sjukfrånvarande, vilket innebär att deras löner under frånvaron till 75 procent kommer att täckas av försäkringskassan.

- För att samordna och hålla inköpspriserna nere kommer all nödvändig sjukvårdsutrustning för samtliga regioner att beställas på riksnivå. Redan igår inleddes utdelningen av 400 000 ansiktsmasker.

- Konkurrensverket beordras att skärpa bevakningen och stävja eventuella ockerpriser på diverse produkter. Regeringen reserverar sig möjligheten att fastställa maximipriser.

- De regionala myndigheterna får ett brådskande förskott på sammanlagt 2,8 miljarder euro för att investera i akuta sjukvårdsinsatser. Ytterligare en miljard euro avsätts för samma syfte.

- Ett paket på 25 miljoner avsätts för ekonomiskt utsatta familjer, som bland annat är beroende av de skolmåltider som många nu går miste om, när ett flertal regioner stängt alla läroverk.

- Alla ansträngningar kommer att göras för att elevernas läsår inte ska gå förlorat på grund av den ofrivilliga frånvaron, bland annat genom att möjliggöra lektioner på distans.

- Alla företag som drabbas av krisen kommer i upp till sex månader att kunna skjuta upp sina skattebetalningar, räntefritt.

- Från och med 16 mars kommer järnvägsbolaget Renfe att bevilja full återbetalning av bokade tågbiljetter som ej brukas, på grund av krisen.

- Alla offentliganställda som tvingas i karantän kommer att fortsätta lyfta full lön.

- Den så kallade sociala distansen är avgörande. Det är anledningen till att skolor och andra center tvingas stänga. Företagen uppmanas att i möjligaste mån möjliggöra arbete från hemmet och allmänheten uppmanas att undvika alla typer av resor som inte är absolut nödvändiga.

- De personer som tillhör särskilda riskzoner rekommenderas att hålla sig hemma och i händelse att de befinner sig ute, undvika folksamlingar och hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter till andra personer.

- Samtliga evenemang som samlar mer än tusen deltagare ställs in. Övriga får maximalt inrymma en tredjedel av lokalernas maximikapacitet, i syfte att kunna hålla vederbörligt avstånd mellan deltagarna.

- Alla råd och förslag från oppositionen och andra välkomnas och kommer att tas i beaktning. Detta är en världsomspännande kris som saknar handböcker.

- Sánchez har passat på att lovorda både landets vårdpersonal samt även de regionala och lokala administrationerna, som han menar samtliga arbetar beundransvärt och lojalt för att bemöta krisen.

- Målet är att överkomma krisen med så få dödsfall som möjligt. Detta kräver att varje individ gör allt som står i dess makt för att skydda sig själv, i syfte att skydda sin omgivning.