Sveriges ambassad i Madrid uppdaterar regelbundet om situationen i Spanien, med särskild fokus på omständigheter som kan påverka svenskar som befinner sig i landet eller som planerar att resa hit. Nu informeras om det larmtillstånd som kommer att utlysas 14 mars och som eventuellt kan innebära ytterligare restriktioner av möjligheten att röra sig till fots eller med bil.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och inrättningar.

Svenska resenärer i Spanien bör vara medvetna om att det kan förekomma kontroller av resenärer som uppvisar symptom och som anländer från områden med bekräftade smittade personer.

Ambassaden hänvisar till ett flertal nyttiga länkar, bland annat ett formulär där man kan registrera sina tillfälliga kontaktuppgifter i Spanien, i den händelse att UD önskar nå ut med relevant information.

Läs mer:
https://www.swedenabroad.se