Spaniens regering har infört undantagslagar, grundade i författningen, som i flera bemärkelser innebär en tillfällig upphävelse av de autonoma regionalstyrelserna. Detta då samtliga poliskårer liksom vårdsektorn underställs det statliga styret.

Fyra ministrar har fått ansvaret för att samordna larmsituationen i Spanien. Det är i första hand hälsovårdsministern Salvador Illa. Vid hans sida kommer inrikesministern Fernando Grande-Marlaska att samordna polisväsendet liksom räddningstjänsten, försvarsministern Margarita Robles armén och näringsministern José Luís Ábalos landets infrastruktur.

De fyra samordnarna har breda kompetenser för att garantera att nyckeltjänster och basprodukter i landet garanteras. Här är det värt att betona att hälsovårdsministern Illa nu har kompetenser även över den privata vårdsektorn liksom att näringsministern Ábalos tillfälligt kan intervenera privata verksamheter, om han finner det nödvändigt för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Flera regionalpresidenter hade redan före annonseringen av krispaketet uttryckt sitt missnöje över statens övertagande av flera av deras kompetenser. Det baskiska regionalstyret har till och med kallat åtgärderna för en förtäckt intervention, i likhet med den som tillämpades i Katalonien i oktober 2017.

Sánchez kommer att försöka förankra besluten i en videokonferens 15 mars med samtliga regionalpresidenter. Detta möte skulle från början hållas på lördagseftermiddagen, men fick skjutas upp på grund av det utdragna ministermötet.

Den främsta konsekvensen för allmänheten i Spanien är som sagt att rörligheten de närmaste två veckorna kommer att inskränkas kraftigt. Detta i syfte att minska kontakterna mellan människor så mycket som möjligt, för att bromsa spridningen av viruset Covid-19.

I princip måste alla innevånare hålla sig hemma och förflyttningar får endast ske i följande fall:
1. För att införskaffa mat, mediciner eller andra livsnödvändiga produkter.
2. För att uppsöka läkarvård.
3. För att färdas till och från arbetsplatsen.
4. För att bistå individer med hjälpbehov.

I samtliga fall måste förflyttningarna ske individuellt, utom i det fall att någon är rörelsehindrad och är i behov av en ledsagare. Inga resor bör genomföras, såvida de inte är absolut nödvändiga.

Lokaltåget och den privata trafiken kommer att bibehållas i sin helhet. Offentliga bussar och långdistanståg kommer att dra ned sin trafik till hälften, liksom flygförbindelserna med ögrupperna.

Sánchez poängterar att situationens allvar förhindrar alla typer av nöjesresor. Ej heller blir det tillåtet att vistas i parker, stränder och andra öppna platser, liksom skidorter. Landets säkerhetsstyrkor kommer att ha i uppdrag att se till att förordningarna följs.

Vidare tvingas en majoritet av detaljhandeln, liksom barer och restauranger, att hålla stängt för allmänheten. De senare kan dock erbjuda mat och dryck för hemleverans. De som får öppna är matbutiker, apotek och bensinstationer, liksom optiker, mobilbutiker, tidningskiosker, frisérsalonger, tvättinrättningar och tobaksaffärer. Samtliga ska dock hålla öppet kortast möjliga tid.

Alla skolor och universitet i hela landet ska hålla stängt, ett beslut som redan hade tagits av en majoritet av regionalstyrelserna. Restriktionerna gäller även mässor och begravningar. Vidare ställs alla fester och festivaler in.
Vid vistelse utomhus måste ett särkerhetsavstånd på minst en meter hållas till övriga människor.

Insatserna avtalades efter ett sju timmar långt ministermöte, som drog kraftigt ut på tiden på grund av djupa meningsskiljaktigheter mellan de två partier som ingår i koalitionen. Enligt källor gällde tvisten främst regeringens ekonomiska paket, där representanter för Unidas Podemos ville avsätta betydligt större medel för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av krisen. Finansministern Nadia Calviño och budgetministern Maria Jesús Montero, ville däremot i möjligaste mån begränsa den oundvikliga belastningen på statskassan.

Pedro Sánchez betonade under sitt framförande att alla administrationer måste dra åt samma håll för att övervinna viruset. Han tillade att segern kommer att börja när antalet friskförklarade överstiger antalet nya smittfall, men att den inte kommer att vara fulländad förrän det framtagits ett vaccin som förhindrar nya epidemier i framtiden.

Liksom i sitt tidigare framträdande efterlyste den spanske regeringschefen Pedro Sánchez social disciplin av alla. Han lovordade den äldre befolkningen som kom till undsättning under den ekonomiska krisen och betonade att det nu är det dags för de yngre att värna om de äldre, som tillhör de största riskgrupperna i den nuvarande coronakrisen.

Den utlysta larmsituationen kan förlängas ytterligare, men detta kräver i det fallet
klartecken från parlamentet.