Beslutet var väntat och togs efter en videokonferens med övriga EU-länder. Syftet är att bromsa spridningen av Covid-19. EU väntas även imorgon tisdag stänga sina yttre gränser under en månad.

Gods kommer fortsatt att släppas förbi gränsen och spanska landsmän kan även återvända hem. Sydkusten återkommer snarast med info om vad som gäller utlänningar som önskar lämna Spanien landvägen.