Med endast 41 personer i plenisalen, inkluderat assistenter, debatterade riksparlamentet på onsdagen den rådande krissituationen i Spanien. Sánchez redogjorde detaljerat för de beslut som regeringen fattat sedan coronakrisen startade i Spanien och betonade att det är en situation som ingen av oss någonsin upplevt tidigare.

Regeringen har från första stund följt direktiven från hälsovårdsexperterna och prioriteten är att skydda de mest utsatta samt stötta vårdsektorn. Sánchez markerade att kampen mot Covid-19 inte är statiskt, utan kräver kontinuerligt anpassningar och nya beslut. Han passade på att framhäva samhällets roll, där varje enskild individ är delaktig och ansvarig.

Insatserna koncentreras vidare på att minska de ekonomiska effekterna och dra igång ekonomin så snabbt som möjligt när krisen väl blåst över. Sánchez konstaterar att 2020 endast kommer att ha tio, eller eventuellt nio månader och syftar på den närmast totala inbromsningen av produktionssektorn som kommer att råda den närmaste tiden.
”I väntan på ett vaccin är varje medborgare just nu vaccinet mot coronaviruset, genom ansvarsfullt agerande och framför allt genom att stanna hemma”, förkunnade Sánchez som också efterlyste bred solidaritet med de som kommer att lida konsekvenserna av krisen.

Oppositionsledaren Pablo Casado lovade regeringen fullt stöd för att bemöta krisen, men annonserade också att Partido Popular tänker ställa Sánchez till svars när situationen väl är över. Han anklagar regeringen för att ha agerat sent och bristfälligt och inte minst för bristande självkritik.

Talesmannen för Vox, Iván Espinosa de los Monteros, var desto hårdare mot Sánchez. Han kallade regeringens insatser för en katastrof och krävde att både första vice regeringschefen Carmen Calvo och andre vice regeringschefen Pablo Iglesias avgår. Espinosa de los Monteros läste även upp en rad motioner som partiet presenterat i ett tidigt stadium för att bromsa spridningen av coronaviruset och som enligt honom ignorerats av regeringen.

Plenimötet, som i skrivande stund fortfarande pågår, skiljer sig från alla andra som hållits under riksparlamentets långa historia. Förutom den begränsade närvaron kunde man i tv-sändningen observera hur talarstolen desinfekterades mellan varje talare och hur de närvarande höll minst tre stolars marginal till varandra.